Gesloten Tijden

• Snoek: van 1 maart tot aan de laatste zaterdag van mei (IJsselmeer: tot en met 31 mei).
• Barbeel, kopvoorn en winde: van 1 april tot en met 31 mei.
• Snoekbaars en baars: van 1 april tot aan de laatste zaterdag van mei (IJsselmeer: tot en met 31 mei).
• Beekforel: van 1 oktober tot en met 31 maart.
• Elft, fint, kwabaal, meerval, serpeling, sneep, zeeforel, zalm, zeeprik en vlagzalm: het hele jaar.

Graskarper moet vanwege zijn speciale functie altijd worden teruggezet. Deze vissoort wordt uitgezet om overtollige plantengroei in het water te beteugelen.

Gesloten tijd aassoorten voor de hengel
Op grond van art. 6 van het Reglement voor de binnenvisserij 1985 in combinatie met art. 61 van de "Uitvoeringsregeling visserij"
geldt er van 1 april tot aan de laatste zaterdag van mei (voor het IJsselmeer tot en met 31 mei) een wettelijk verbod om in het
Nederlandse binnenwater te vissen met een hengel met de volgende aassoorten:

• een dood visje;
• een stukje vis (ongeacht hoe groot);
• slachtproducten;
• alle soorten kunstaas, met uitzondering van kunstvliegen kleiner dan 2,5 cm.

Het verbod geldt alleen voor het vissen met een hengel. Het gebruik van de betreffende aassoorten in het lokvoer is dus niet verboden.
De wettekst maakt geen verschil in soorten kunstaas. Formeel geldt de gesloten tijd dus ook voor kunststof maden, mais etcetera.
Dit is vreemd omdat je in de betreffende periode wel met echte maden en mais mag vissen.
Dit komt omdat de regeling oorspronkelijk bedoeld is om het vissen op roofvis te voorkomen.
Bij het tot stand komen van de regeling bestond er alleen nog maar kunstaas voor het vissen op roofvis.
Daarom wordt er in de wettekst geen onderscheid gemaakt in soorten kunstaas.
Om geen enkel risico te lopen kan een sportvisser in de betreffende periode beter geen kunstmaden en dergelijke gebruiken maar alleen echte maden.