Wedstrijdregelement

 Wedstrijdregels:
 • Begin- en einde wedstrijd worden met een signaal aangegeven.
 • Vóór het beginsignaal mag niet gevoerd en/of gevist worden.
 • Bij vastestok wedstrijden mag de hengel niet langer zijn dan 10 meter en de lijn niet langer dan de hengel.
 • Het is slechts toegestaan met één hengel te vissen.
 • Er wordt met de vastestok gevist, mits anders aangegeven.
 • Wedstrijden met de vastestok is vissen met een voerkorf of method niet toegestaan, mits anders aangegeven.
 • Hulp bij het landen van een vis is niet toegestaan behalve bij koppelwedstrijden.
 • Elkaar helpen, bijvoorbeeld het uithalen van het leefnet bij het ter weging brengen van vis, is toegestaan.
 • Het advies is om 2 leefnetten te gebruiken voor grote en kleine vis.
 • Koppelwedstrijden moeten met 2 deelnemers aangevangen worden.
 • Er mag tussen het koppel niet meer dan een meter zitten.
 • Tussentijds vertrek uit de wedstrijd van een deelnemer is om gegronde reden mogelijk, mits dit gemeld wordt bij een lid van de wedstrijdcommissie.
 • Na het beginsignaal mag er zwaar gevoerd worden. (5 minuten)
 • Men mag maar 1 kilo nat voer bij hebben.
 • Gedurende de wedstrijd mag er slechts ligt bijgevoerd worden. Doe dit zodanig, dat je je buurvrouw/buurman niet schaadt en/of ergert.
 • Bijvoeren van enkele voorballetjes ter grootte van een gemiddelde mandarijn is maatstaf.
 • Hennip is toegestaat maar met maten.
 • Voeren en/of vissen met rode maden of verse de vase is verboden.
 • Imitatie aas is toegestaan.
 • Laat uw visstek schoon achter. Anders volgt diskwalificatie.
 • Constateert u een overtreding van het wedstrijdreglement, meld dit dan direct bij één van de leden van de wedstrijdcommissie.
 • Kom hier dus niet pas na enkele dagen of weken op terug.
 • Gebruik katapult niet toegestaan.
 • Wanneer de wedstrijd door weersomstandigheden of andere reden gestaakt wordt, en er is dan 50% van de wedstrijd gevist, wordt deze als gevist geteldt.
 • Houdt in ogenschouw Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.